Προτεινόμενα Βιβλία


* (Τα βιβλία με τον αστερίσκο υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Κέντρου μας)

Ελληνικά

Διεθνή


 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


 

Ανακουφιστική Αγωγή

Βιοηθική

Γενετική Μηχανική

Εγκεφαλικός Θάνατος

Έρευνα

Ευθανασία

Ιατρικό Δίκαιο

Κλωνοποίηση

Νανοεπιστήμες

Νευροηθική

Περί θανάτου

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ψυχιατρική Ηθική
Ανακουφιστική Αγωγή

* Marie de Hennezel (Μτφρ. ¶ννα Αβαράκη-Δανιήλ Σαπιρώφ): Ο μύχιος θάνατος, Koan-Synergie, 2007

 

Βιοηθική

Βιδάλη Τάκη, Μολλάκη Βασιλικής (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής), Τι ξέρω για τη Βιοηθική, 2016 - click here!

* Ποινικό Δίκαιο και Βιοηθική (Συλλογικό έργο, Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής), Τεύχος 10, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2009

* Σαρειδάκη, Εμμανουήλ, Βιοηθική: Ηθικά Προβλήματα των νέων βιοϊατρικών τεχνολογιών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008, 260 σ.

* Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής: Θέσεις για Σύγχρονα Προβλήματα, Κείμενα 2000-2007, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2007

Κόϊου, Νικολάου, Επ' ελευθερία εκλήθητε, Αυτονομία και ετερονομία στην Ηθική, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2004, 186 σ.

* Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, Βιοηθική και βιοπολιτική, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα 2002

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, επ. Τ. Κ. Βιδάλης, Κ. Μανωλάκου, Κείμενα για τη βιοηθική, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα 2002

* Επιστήμη και Κοινωνία - Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, ¶νοιξη - Φθινόπωρο 2002/τεύχος 8-9

* Κουτσελίνη, Αντωνίου, Βασικές αρχές βιοηθικής και ιατρικής δεοντολογίας και ιατρικής ευθύνης, Επιστημονικές Εκδόσεις "Γρηγόριος Παρισιάνος", Αθήνα 1999

 

Γενετική Μηχανική

Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Το μέλλον των βιοεπιστημών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2006, 395 σ.

Βιδάλη Τ.Κ., Μανωλάκου Κ., Μπάλια, Γ., Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και βιώσιμη ανάπτυξη, Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, 204 σ.

 

Εγκεφαλικός Θάνατος

* Νανά Σεραφείμ, Εγκεφαλικός θάνατος, Επιστημονική θεώρηση, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2006, 135 σ.

 

Έρευνα

* Σουλιώτη, Κυριάκου, Η κλινική έρευνα ως προτεραιότητα της πολιτικής υγείας και ως μοχλός ανάπτυξης στην Ελλάδα, Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας & Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας, 2016

 

Ευθανασία

Πρωτοπαπαδάκη, Ευ., Η ευθανασία απέναντι στη σύγχρονη Βιοηθική, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2003, 185 σ.

 

Ιατρικό Δίκαιο

* Πλεύρη, Αθανασίου Κ.: Η ποινική ευθύνη στην ιατρική πράξη, Νομική Βιβλιοθήκη, 2007

* Καράση, Μαρίνου Δ.: Βιοηθική και βιονομία στην ελληνική έννομη τάξη, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2006

* Κούρτη, Μαρίνου, Αστικό δίκαιο μεταμοσχεύσεων, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2002

Κριάρη-Κατράνη, Ισμήνης, Γενετική τεχνολογία και θεμελιώδη δικαιώματα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1999

Λαζαρίδη, Πέτρου, Οι ηθικές και νομικές πλευρές της μεταμοσχεύσεως οργάνων και ιστών, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής-Τομέας Χειρουργικός, Α΄ Χειρουργική Κλινική, Θεσσαλονίκη 1999

* Κριάρη-Κατράνη, Ισμήνης, Βιοϊατρικές εξελίξεις & συνταγματικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1994

* Αναπλιώτη-Βαζαίου, Ειρήνης, Γενικές αρχές ιατρικού δικαίου, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα 1993

 

Κλωνοποίηση

Διαμαντή Δ., Εμμανουηλίδου Ε., Κρυωνίδη Δ., Κυνηγοπούλου Σ., Νεοκλέους Ν. και Τσιλώνη Β. (Μτφρ), Ζητήματα Βιοτεχνολογίας-Κλωνοποίηση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006

 

Νανοεπιστήμες

Χαριτίδη Κ. Α., Βιδάλη Τ. Κ., Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες. Το αίτημα της ρύθμισης, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2011

 

Νευροηθική

Ντινόπουλου, Αθανασίου, Νευροηθική, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2008, 140 σ.

 

Περί θανάτου

* Marie de Hennezel, Ο μύχιος θάνατος, εκδ. Koan-Synergie, Αθήνα, 2007, 204 σ.

* Βαδαλούκα, Αθηνά, Ανακουφιστική και συμπτωματική αγωγή ασθενών τελικού σταδίου, Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2005, 122 σ.

 

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, Έφη, επιμ., Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: Η ηθικονομική διάσταση, εκδ. Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2003

* Ρεθυμιωτάκη, Ελένης, Ρύθμιση ή Αυτορρύθμιση; Το παράδειγμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2003, 244 σ.

* Φανάρα, Βασιλείου, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Ηθικοκοινωνική προσέγγιση, Εκδόσεις "Το Παλίψηστον", Θεσσαλονίκη 2000, 212 σ.

* Καζλαρή, Χάρη Ε., Το χρυσό μου παιδί - τεκνοποίηση με ιατρική υποβοήθηση - η τεχνική και οι προβληματισμοί από την εφαρμογή της στην Ελλάδα, εκδ. Π. Τραυλός-Ε. Κωσταράκη, Αθήνα 1996

 

Ψυχιατρική Ηθική

* Κανδύλη Δ., Καπρίνη Στ., Καπρίνη Γ., Σχιζοφρένεια - Τι πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια και ο οικογενειακός γιατρός, Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α, Λάρισα, 2006

* Κανδύλη Δ., Καπρίνη, Γ., Ο χρόνιος ψυχωτικός - Αποϊδρυματοποίηση, ενδιάμεσες δομές, ψυχοκοινωνική επανένταξη, Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α-Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Λάρισα 2005

 


 

ΔΙΕΘΝΗ


Αμβλώσεις

Ανακουφιστική Αγωγή

Αναπαραγωγικές Τεχνολογίες

Βιοηθική

Βιοτεχνολογία

Βλαστοκύτταρα

Γενετική Μηχανική

Έμβρυο

Έρευνα

Ευθανασία

Ιατρικό Δίκαιο

Ιατρική Ηθική

Κλωνοποίηση

Μεταμοσχεύσεις

Νανοβιοτεχνολογία

Νοσηλευτική Ηθική

Περί Θανάτου

Πληροφορημένη Συναίνεση

Ψυχιατρική Ηθική

 


 

Αμβλώσεις

Beckwith, Francis J.: Defending Life: A Moral and Legal Case Against Abortion Choice, Cambridge University Press, 2007

* Maguire, Daniel C. [Ed.]: Sacred Rights, The Case for Contraception and Abortion in World Religions, Oxford University Press, 2003

* Mundigo, Axel I.; Indriso, Cynthia: Abortion in the Developing World, London and New York, Zed Books, 1999

 

Ανακουφιστική Αγωγή

* Hanks, Geoffrey; Cherny, Nathan I.; Christakis, Nicholas A.; Fallon, Marie; Kaasa, Stein and Portenoy, Russell, K. [Eds]: Oxford Textbook of Palliative Care, OUP, 2010

* Bailar, John C. III and Hoaglin, David, C.: Medical Uses of Statistics, WILEY, 2009

* Walsh, Declan: Palliative Medicine, Saunders Elsevier, 2009

* Papadatou, Danai: In the Face of Death, Springer Publishing Company, 2009

* Payne, Sheila; Seymour, Jane and Ingleton, Christine [Eds]: Palliative Care Nursing - Principles and Evidence for Practice, 2008

* Twycross, Robert and Wilcock, Andrew [Eds]: Hospice and Palliative Care Formulary USA, palliativedrugs.com, 2008

* Lynn, Joanne; Schuster, Janice Lynch; Wilkinson, Annie; Simon, Lin Noyes: Improving Care for the End of Life A Sourcebook for Health Care Managers and Clinicians, OUP, 2008

* Berger, Ann M.; Shuster, John, L., Jr. and Von, Roenn, Jamie H.: Principles and Practice of Palliative Care and Supportive Oncology, Lippincott Williams & Wilkins, 2007

* Ferrell, Betty R. and Coyle, Nessa [Eds]: Textbook of Palliative Nursing, OUP, 2006

* Abrahm, Janet L.: A Physician's Guide to Pain and Symptom Management in Cancer Patients, The Johns Hopkins University Press, 2005

* Hallenbeck, James L.: Palliative Care Perspectives, OUP, 2003

* Doyle, Derek [Ed]: Volunteers in Hospice and Palliative Care - A Handbook for Volunteer Service Managers, OUP, 2002

* Twycross, Robert: Introducing Palliative Care, Radcliffe Publishing, 2002

* Randall, Fiona and Downie, R.S.: Palliative Care Ethics, Oxford University Press, 2001

* Barnard, David; Towers, Anna; Boston, Patricia; Lambrinidou, Yanna: Crossing Over, Narratives of Palliative Care, Oxford University Press, 2000

* Randall, Fiona & Downie, R.S.: Palliative Care Ethics - A Companion for All Specialties, OUP, 1999

* Christakis, Nicholas A.: Death Foretold Prophecy and Prognosis in Medical Care, The University of Chicago Press, 1999

* McFarlane, Rodger and Bashe, Philip: The Complete Bedside Companion - A No-Nonsense Guide to Caring for the Seriously Ill, Simon & Schuster, 1998

* Robbins, Margaret: Evaluating Palliative Care - Establishing the Evidence Base, OUP, 1998

* Callanan, Maggie and Kelley, Patricia: Final Gifts - Understanding the Special Awareness, Needs and Communications of the Dying, Bantam Books, 1997

 

Αναπαραγωγικές Τεχνολογίες

Feuillet-Liger, Brigitte; Orfali, Kristina; Callus, Therese: Who is my genetic parent? Donor Anonymity and Assisted Reproduction: a Cross-Cultural Perspective, Editions Bruylant, Coll. Law, Bioethics and Society, 2010

Simonstein, Frida: Reprogen-ethics and the Future of Gender (International Library of Ethics, Law, and the New Medicine), Springer, 2009

* Deech, Ruth and Smajdor, Anna: From IVF to Immortality, Controversy in the Era of Reproductive Technology, Oxford University Press, 2007

Great Britain Parliament, House of Commons - Science and Technolgy Committee: Human Reproductive Technologies and the Law - Report, 2005 - click here!

The President's Council on Bioethics: Reproduction and Responsibility: The Regulation of New Biotechnologies, Washington, D.C., March 2004 - click here!

* Ryan, Maura A.: Ethics and Economics of Assisted Reproduction: The Cost of Longing, Georgetown University Press, September 2003

Singer, Dani; Hunter, Myra: Assisted Human Reproduction: Psychological and Ethical Dilemmas, Whurr Publishing for Professionals, January 2003

McLeod, Carolyn: Self-trust and Reproductive Autonomy, A Bradford Book, The MIT Press, May 2002

Jackson, Emily: Regulating Reproduction: Law, Technology and Autonomy, Hart Publishing, 2001

* Vayena, Effy; Rowe Patrick J. and Griffin, P. David: Current Practices and Controversies in Assisted Reproduction, Report of a meeting on "Medical, Ethical and Social Aspects of Assisted Reproduction" held at WHO Headquarters in Geneva, Switzerland, 17-21 September 2001

Waters, Brent: Reproductive Technology: Towards a Theology of Procreative Stewardship, Darton, Longman & Todd Ltd, 2001

* Kilner, John F.; Cunningham, Paig C.; Haiger, David, W.: The Reproduction Revolution - A Christian Appraisal of Sexuality, Reproductive Technologies and the Family, Grand Rapids Michigan, William B Eerdmans Publishing Company, 2000

 

Βιοηθική

Council of Europe Publishing: Bioethical Issues - Educational Fact Sheets, 2013

*San José, Daniel García (Dir): Biolaw and Bioethics in Spain - Facing New Challenges of Science, Ediciones Laborum, 2010

* Veatch, Robert M.; Hadda, Amy, M.; English, Dan C.: Case Studies in Biomedical Ethics, Oxford University Press, 2010

*Campbell, Alastair V.: The Body in Bioethics, Routledge, 2009

* Brody, Howard: The Future of Bioethics, Oxford University Press, 2009

Henk A.M.J. ten Have, Michele S. Jean (dir.): UNESCO: La Declaration universelle sur la bioethique et les droits de l'homme, Unesco Publishing, 2009

Arnardottir, Oddny Mjoll and Quinn, Gerard (Eds.): The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives, Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009

* Schmidt, Lawrence E. and Marratto, Scott: The End of Ethics in a Technological Society, McGill-Queen's University Press, 2008

Henk A. M. J. ten Have and Michele S. Jean: Universal Declaration on Bioethics and Human Rights: Background, Principles and Application,
UNESCO Publishing, 2008

Macer, Darryl R. J.: Moral Games for Teaching Bioethics, Unesco Chair in Bioethics, 2008

The Hastings Center: Bioethics Briefing Book, The Hasings Center, 2008

Council of Europe: Bioethical Issues - Educational Fact Sheets, Council of Europe 2008

Bartlett, Peter, Lewis, Oliver and Thorold, Oliver: Mental Disability and the European Convention on Human Rights, Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007

Raymond G. De Vries, Turner, Leigh; Orfali, Kristina; Bosk, Charles: The View from here: Bioethics and the Social Sciences, Blackwell Publishing , 2007

* Resnik, David B.: The Price of Truth, How Money Affects the Norms of Science, Oxford uinversity Press, 2007

* Glannon, Walter: Bioethics and the Brain, Oxford University Press, 2007

Greif, Karen F. and Merz, Jon F.: Current Controversies in the Biological Sciences, MIT Press, 2007

* Baron, Jonathan: Against Bioethics, MIT Press, 2006

* Bertrand, Mathieu: Europeans and their Rights - The Right to Life in European Constitutional and Conventional Case Law, Council of Europe Publishing, May 2006

* Gert, Bernard; Culver, Charles M. and Clouser, Danner K.: Bioethics, A Systematic Approach, Oxford University Press, 2006

* Engelhardt Jr., H. Tristram [Ed.]: Global Bioethics, M&M Scrivener Press, 2006

Gert, B.; Culver, C. M.; Danner Clouser, K.: Bioethics: A Systematic Approach, OUP, 2006

Gross, Michael L.: Bioethics and Armed Conflict, MIT Press, 2006

Sowle Cahill, Lisa: Theological Bioethics: Participation, Justice, Change, Georgetown U.P., 2005

European Group on Ethics in Science and New Technologies, General Report on the Activities of the European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission 2000-2005, European Communities, 2005

UNESCO: Bioethics Committees at Work: Procedures and Policies, UNESCO, October 2005 - click here!

UNESCO: Establishing Bioethics Committees, UNESCO, April 2005 - click here!

* Harris, John [Ed]: Bioethics, Oxford University Press, 2004

* Kass, Leon R.: Life, Liberty and the Defense of Dignity, Encounter Books, 2004

* Peppin, John F.; Cherry, Mark J. and Iltis, Ana [Eds]: The Annals of Bioethics, Religious Perspectives in Bioethics, Taylor & Francis Group plc, 2004

McGee, Glenn [Ed]: Pragmatic Bioethics, MIT Press, 2003

Mackler, Aaron L.: Introduction to Jewish and Catholic Bioethics: A Comparative Analysis, Georgetown University Press, October 2003

Onora O’Neill: Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge University Press, 2002

Andre, Judith: Bioethics as Practice, The University of North Carolina Press, Fall/Winter 2002

Bryant,
John; Dr Baggott la Velle Linda and Revd Dr John Searle [Eds]:
Bioethics for Scientists, John Wiley & Sons, Ltd, Published Online, 18 Apr 2002

Kilner, John F.; Hook, Christopher C. and Uustal Diann B.: Cutting Edge Bioethics: A Christian Exploration of Technologies and Trends, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., March 2002

Singer, Peter: Unsanctifying Human Life, Blackwell Publishing, 2001

Kuczewski, Mark G. and Polansky, Ronald: Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues, A Bradford Book, The MIT Press, 2000


* Pence, Gregory E. and MD, Lanham: Re-creating Medicine: Ethical Issues at the Frontiers of Medicine, Rowman and Littlefield, 2000


UNESCO, Dennerstein, Lorraine [Ed]: Women's Rights and Bioethics, UNESCO, 2000

 

Βιοτεχνολογία

Pollard, Irina: Bioscience Ethics, Cambridge University Press, 2009

* Solbakk, Jan Helge; Holm, Soren; Hofmann, Bjorn: The Ethics of Research Biobanking, Springer, 2009

* Sargent, Michael G.: Biomedicine and the Human Condition, Challenges, Risks and Rewards, Cambridge University Press, 2005

* Keating, Peter and Cambrosio, Alberto: Biomedical Platforms, Realigning the Normal and the Pathological in Late-Twentieth Century Medicine, MIT Press, 2003

Robbins-Roth, Cindy, Ph.D.; Robbins-Roth, Cynthia: From Alchemy to IPO The Business of Biotechnology, Perseus Publishing, 2000

 

Βλαστοκύτταρα

Plomer, Aurora and Torremans, Paul: Embryonic Stem Cell Patents-European Patent Law and Ethics, OUP, 2009

Lanza, Robert; Hogan, Brigid [Ed], Pedersen, Roger [Ed], Melton, Douglas [Ed], Gaerhart, John [Ed], Thomas, E. Donnall [Ed], Thomson, James A. [Ed], Lanza, Robert [Ed]: Essentials of Stem Cell Biology, Academic Press, 2nd edition, 2009

* Snow, Nancy E. [Ed]: Stem Cell Research, New Frontiers in Science and Ethics, University of Notre Dame, 2004

Committee on the Biological and Biomedical Applications of Stem Cell Research, Board on Life Sciences, National Research Council, Board on Neuroscience and Behavioral Health, Institute of Medicine: Stem Cells and the Future of Regenerative Medicine, The National Academy Press, 2002 - click here!

Kevles, Daniel J. - Department of History Yale University: A History of Patenting Life in the United States with Comparative Attention to Canada and Europe, European Communities, January 2002

Overwalle, Van: Study on the Patenting of Inventions Related to Human Stem Cells, European Communities, 2002

Holland, Suzanne; Lebacqz, Karen; Zoloth, Laurie [Eds]: The Human Embryonic Stem Cell Debate, Science, Ethics and Public Policy, A Bradford Book, The MIT Press, 2001

 

Γενετική Μηχανική

Harper, Joyce: Preimplantation Genetic Diagnosis, Cambridge University Press, 2009

* Baily, Mary Ann and Murray, Thomas H. [Eds]: Ethics and Newborn Genetic Screening - New Technologies, New Challenges, Johns Hopkins University Press, 2009

Knowles, Lori P. and Kaebnick, Gregory E. [Eds]: Reprogenetics: Law, Policy, and Ethical Issues, Johns Hopkins University Press, 2007

* Rothstein, Mark A.; Murray, Thomas H.; Kaebnick, Gregory E.; Majumber, Mary Anderlik: Genetic Ties and the FamilyThe Impact of Paternity Testing on Parents and Children, The Johns Hopkins University Press, 2005

* Baillie, Harold W. and Casey, Timothy K.: Is Human Nature Obsolete?, Genetics, Bioengineering, and the Future of the Human Condition, MIT Press, 2005

Human Genetics Commission: Report: Profiling the Newborn, March 2005

* Rothstein, Mark A.: Genetics and Life Insurance, Medical Underwriting and Social Policy, MIT Press, 2004

DeSalle, Rob and Yudell, Michael: Welcome to the Genome: A User's Guide to the Genetic Past, Present, and Future, Wiley Publishers, September 2004

Panel for the Workshop on the Biodemography of Fertility and Family Behavior, Kenneth W. Wachter and Rodolfo A. Bulatao [Eds], National Research Council: Offspring: Human Fertility Behavior in Biodemographic Perspective, The National Academies Press, 2003 - click here!

DeSalle, Rob and Yudell, Michael [Eds]: The Genomic Revolution: Unveiling the Unity of Life, The National Academies Press, 2002

* Glannon, Walter: Genes and Future People: Philosophical Issues in Human Genetics, Westview Press, 2002

Nuffield Council on Bioethics: Genetics and Human Behaviour, October 2002

Moss, Lenny: What Genes Can't Do, A Bradford Book, The MIT Press, July 2002

Harper, Joyce C.; Delhanty, Joy D.A. and Handyside, Alan H.: Preimplantation Genetic Diagnosis, John Wiley & Sons, Ltd, Published Online, 27 Feb 2002

Kresina, Thomas F.[Ed]: An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy, Wiley-Liss, Inc., Published Online, 14 Jan 2002

Reiss, Michael J.; Straughan, Roger: Improving Nature? The Science and Ethics of Genetic Engineering, Cambridge U. P., 2002

* Brooks, Gavin [Ed]: Gene Therapy: The Use of DNA as a Drug, Pharmaceutical Press, 2001

* Callahan, Daniel; Koening, Barbar; Labonte, Ronald; Minkler, Meredith; Morreim, Haavi; Ovrebo, Beverly; Robertson, Ann; Schauffler, Helen Halpin; Stockdale, Alan: Claiming Power Over Life: Religion and Biotechnology Policy, Georgetown University Press, 2001

Davies, K.: Cracking the Genome: Inside the Race to Unlock Human DNA, N.Y. Free Press, 2001

Davis, Dena S.: Genetic Dilemmas and the Child's Right to an Open Future, Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd, 2001

Mattei, J.F.; Billings, P.; Dausset, J.; Manaranche, R.; Lacadena, J.R.; Furness, M.: Ethical Eye: the Human Genome, Council of Europe, 2001

European Commission - European Group on Ethics: Genetic Testing in the Workplace, Secretariat General of the Commission, March 2000

* Marteau, Theresa; Richards, Martin: The Troubled Helix: Social and Psychological Implications of the New Human Genetics, Cambridge University Press, 2000

Watson, J.D.: A Passion for DNA: Genes, Genome and Society, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000

* Thompson, Alison K.; Chadwick, Ruth F.: Genetic Information: Acquisition, Access, and Control, Springer, 1999

 

Έμβρυο

Harper, Joyce: Preimplantation Genetic Diagnosis, Cambridge University Press, 2009

United Nations: Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Fertility Report 2003, 2005

* Waters, Brent and Coleturner, Ronald [Eds]: God and the Embryo: Religious Voices on Stem Cells and Cloning, Georgetown University Press, October 2003

* Dickenson, Donna L. [Ed]: Ethical Issues in Maternal-Fetal Medicine, Cambridge University Press, 2002

* Ford, Norman [Ed]: Human Embryo Research, Manipulation and Ethics, Caroline Chisholm Centre For Health Ethics, 2002

* Ford, Norman: The Prenatal Person: Ethics from Conception to Birth, Blackwell Publishers, 2002

Gratton Brigitte: National Regulations in the European Union Regarding Research on Human Embryos, European Commission - European Group on Ethics, July 2002

* Lantos, John D.: The Lazarus Case: Life-and-Death Issues in Neonatal Intensive Care, The Johns Hopkins University Press, 2001

* Parens, Eric [Ed]; Asch, Adrienne: Prenatal Testing and Disability Rights, Georgetown University Press, 2000

 

Έρευνα

Murray, T. H. ; Johnston, J.: Trust and Integrity in Biomedical Research, Johns Hopkins University Press, 2010

Muscat, Richard; Korf, Dirk J.; Negreiros, Jorge; Vuillaume, Dominique: Signals from Drug Research, Council of Europe Publishing, 2010

* Menikoff, Jerry and Richards, Edward P.: What the Doctor Didn't, The Hidden Truth about Medicasl Research, Oxford University Press, 2006

Council of Europe: Ethical Eye - Biomedical Research, Council of Europe Publishing, 2004

Field, Marilyn J. and Berman, Richard E. [Eds], Committee on Clinical Research Involving Children: The Ethical Conduct of Clinical Research Involving Children, The National Academies Press, 2004 - click here!

Callahan, Daniel: What Price Better Health?, University of California Press, October 2003

Citro, Constance F.; Ilgen, Daniel R. and B. Marrett, Cora; Panel on Institutional Review Boards, Surveys, and Social Science Research, National Research Council [Eds]: Protecting Participants and Facilitating Social and Behavioral Sciences Research, The National Academies Press, 2003 - click here!

European Commission - Secretariat of the EGE: The Ethical Aspects of Biomedical Research in Developing Countries, European Communities, February 2003

University of Minnesota, Center for Bioethics: A Guide to Research Ethics, 2003

Claus, Okkenhaug: Integrity in Scientific Research: Creating an Environment that Promotes Responsible Conduct, The National Academies Press, 2002 - click here!

National Advisory Board on Research Ethics, National Advisory Board on Health Care Ethics, Cooperation Group for Laboratory Animal Sciences, National Advisory Board for Biotechnology and Board for Gene Technology: Ethical Evaluation of Research in Finland, Helsinki Finland 2002

Fitzpatrick, Susan M. and T. Bruer, John [Eds]: Carving Our Destiny: Scientific Research Faces a New Millennium, a Joseph Henry Press book (The National Academies Press), 2001

 

Ευθανασία

Goodman, Kenneth:The Case of Terri Schiavo: Ethics, Politics, and Death in the 21st Century, OUP USA, 2009

* Birnbacher, Dieter; Dahl, Edgar [Eds]: Giving Death a Helping Hand, Springer, 2008

Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport & Ministry of Justice: Euthanasia; the Netherlands' New rules (Termination of life on request and assisted suicide (review procedures) act), February 2005

Council of Europe: Ethical eye: Euthanasia - Volume I, Ethical and Human Aspects, 2003

Council of Europe: Ethical eye: Euthanasia - Volume II, National and European perspectives,
2003

* Foley, Kathleen M.; Hendin, Herbert: The Case against Assisted Suicide: for the Right to End-of Life Care, Johns Hopkins University Press, 2002

* Keown, John: Euthanasia, Ethics and Public Policy: an Argument Against Legalization, Cambridge University Press, 2002

McMahon, J.: The Ethics of Killing: Problems at the Margins of Life, Oxford University Press, 2002

* Somerville, Margaret: Death Talk: The Case against Euthanasia and Physician Assisted Suicide, McGill-Queen's University Press, 2002

British Medical Association: Withholding and Withdrawing Life-Prolonging Medical Treatment, 2nd ed., BMJ Books, 2001

* Sohn, Wolfgang; Zenz, Michael [Eds]: Euthanasia in Europe: National Laws, Medical Guidelines, Ethical Aspects, Schattauer, 2001

Humber, James M.; Almeder, Robert F.: Biomedical Reviews, Is there a Duty to Die?, Humana Press, 2000

* McKhann, Charles F.: A Time to Die: The Place for Physician Assistance, Yale University Press, 2000

* Palmer, Larry I.: Endings and Beginnings: Law, Medicine, and Society in Assisted Life and Death, Praeger Publishers, 2000

 

Ιατρικό Δίκαιο

Jackson, Emily: Medical Law: Text, Cases, and Materials, OUP Oxford; 2 edition, 2009

* Herring, Jonathan: Medical Law and Ethics, Oxford University Press, 2008

* Annas, George J.: American Bioethics, Crossing Human Rights and Health Law Boundaries, Oxford University Press, 2005

* Hope, Tony; Savulescu Julian; Hendrick, Judith: Medical Ethics and Law: The Core Curriculum, Churchill Livingstone, 2003

 

Ιατρική Ηθική

S. Rai, Gurcharan: Medical Ethics and the Elderly, Radcliffe Publishing Ltd; 3rd Revised edition edition, 2009

Callahan, Daniel: Taming the Beloved Beast: How Medical Technology Costs Are Destroying Our Health Care System, Princeton University Press, 2009

Jennings, Bruce; Baily, Mary Ann ; Bottrell, Melissa and Lynn, Joanne (Eds]: Health Care Quality Improvement: Ethical and Regulatory Issues, The Hastings Center, 2007

* Lantos, John D.; Meadow, William L.: Neonatal Bioethics-The Moral Challenges of Medical Innovation, The Johns Hopkins University Press, 2006

* Parens, Erik (Ed.): Surgically Shaping Children, Technology, Ethics and the Pursuit of Normality, The Johns Hopkins University Press, 2006

Harper, Jonathan; Gellie, Bertrand: Counterfeit Medicines - Survey Report, Council of Europe, 2006

Alfred I. Tauber: Patient Autonomy and the Ethics of Responsibility, MIT Press 2005

* Berlinger, Nancy: After Harm-Medical Error and the Ethics of Forgiveness, The Johns Hopkins University Press, 2005

* Cantor, Norman L.: Making Medical Decisions for the Profoundly Mentally Disabled, MIT Press, 2005

Keidar, Daniella: Classroom Communication: Use of Emotional Intelligence and Non-verbal Communication in Ethics Education at Medical Schools, UNESCO Chair, 2005

WHO Report: Preparing a Health Care Workforce for the 21st Century: The Challenge of Chronic Conditions, February 2005

* Miles, Steven H.: The Hippocratic Oath and the Ethics of Medicine, Oxford University Press, 2004

European Commission: The Ethical Aspects of the ICT Implants in the Human Body - Proceedings of the Round Table Debate, European Commission - European Group on Ethics, December 2004

* Pence, Gregory E.: Classical Cases in Medical Ethics, Mc GRAW HILL, 2004

BMA Ethics Department: Medical Ethics Today: The BMA's Handbook of Ethics and Law 2004, BMJ Books, 2003

* Hope, Tony; Savulescu Julian; Hendrick, Judith: Medical Ethics and Law: The Core Curriculum, Churchill Livingstone, 2003

Dikotter, F.: Imperfect Conceptions - Medical Knowledge, Birth Defects, Columbia University Press, 2002

* Ubel, Peter A.: Pricing Life, Why It's Time for Health Care Rationing, MIT Press, 2001

Beauchamp, Tom L.; Childress, James F.: Principles of Biomedical Ethics, 5th ed., Oxford Press, 2001

* Campbell, Alastair V.: Medical Ethics, 3rd ed., Oxford University Press Inc, 2001

* Foster, Claire: The Ethics of Medical Research on Humans, Cambridge University Press, 2001

* Orentlicher, David: Matters of Life and Death: Making Moral Theory Work in Medical Ethics and the Law, Princeton University Press, 2001

* Brody, Baruch A. [Ed]; Bobinski, Mary Anne; McCullough, Laurence B.; Rothstein, Mark: Medical Ethics: Codes, Opinions, and Statements, Bureau of National Affairs, 2000

Code of Medical Ethics: Current Opinions and Annotations, 2000-2001, American Medical Association, 2000

* Freeman, John; McDonnell, Kevin: Tough Decisions: Cases in Medical Ethics, 2nd ed., Oxford University Press Inc, 2000

* Marquand, Peter: Introduction to Medical Law, Butterworth Heinemann, 2000


* Pence, Gregory E.: Re-Creating Medicine: Ethical Issues at the Frontiers of Medicine, Rowman & Littlefield Publishers, 2000

* Schneiderman, Lawrence J.; Jecker Nancy S.: Wrong Medicine: Doctors, Patients, and Futile Treatment, The Johns Hopkins University Press, 2000

* Veatch, Robert M.: Cross-cultural Perspectives in Medical Ethics, 2nd ed., Jones and Bartlett Publishers International, 2000

 

Κλωνοποίηση

* Wilmut, Ian and Highfield, Roger: After Dolly, The Uses and Misuses of Human Cloning, W.W. Norton & Company, 2006

Council of Europe: Ethical Eye: Cloning, 2002

* Klotzko, Arlene Judith: A Clone of Your Own?: The Science and Ethics of Cloning, Oxford University Press, 2002

* National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Institute of Medicine, National Research Council: Scientific and Medical Aspects of Human Reproductive Cloning, National Academy Press, Washington, D.C., 2002

* Lauritzen, Paul: Cloning and the Future of Human Embryo Research, Oxford University Press Inc, 2001

* Wilmut, I.; Campbell, Keith and Tudge, Colin: The Second Creation, Dolly and the Age of Biological Control, Harvard University Press, 2001

* McGee, Glenn: The Perfect Baby: Parenthood in the New World of Cloning, 2nd ed., Rowman & Littlefield Publishers, 2000

Lustig (ed.): Cloning Human Beings: Theological Developments in Bioethics, B.A. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990-1992

 

Μεταμοσχεύσεις

Council of Europe: Guide to Safety and Quality Assurance for the Transplantation of Organs, Tissues and Cells - 3rd edition, Council of Europe Publishing, 2009

* Jansen, Brigitte E.S.; Simon, Jurgen W. (Eds.), Joachim Denner; Griessler, Erich; Kriari-Katranis, Ismini; Paslack, Rainer: Xenotranplantation: Ethical, Legal, Economic, Social, Cultural and Scientific Background, VDM, 2008

Council of Europe: Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components - 13th edition , Council of Europe Publishing, 2007

Health Council of the Netherlands: The Benefit of HLA-matching in Kidney Transplantation, The Hague: Health Council of the Netherlands, 2006 publication no. 2006/08

Canadian Commission on Ethics Science and Technology: Organ Donation and Transplantation: Ethical Dilemmas Due to Shortage, November 2004

Council of Europe: Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components - 10th edition, Council of Europe Publishing, 2004

Council of Europe: Guide to Safety and Quality Assurance for Organs, Tissues and Cells, 2nd ed., Council of Europe Publishing, 2004

Council of Europe: Ethical Eye: Transplants, 2003

Tilney, Nicholas L.: Transplant: From Myth to Reality, Yale University Press, September 2003

Youngner, Stuart J.; Anderson, Martha W. and Schapiro, Renie [Eds]: Transplanting Human Tissue: Ethics, Policy, and Practice, Oxford University Press, September 2003

* Lock, Margaret: Twice Dead, Organ Transplants and the Reinvention of Death, University of California Press, 2002

* Scott, Rosamund: Rights, Duties and the Body, Law and Ethics of the Maternal-Fetal Conflict, Hart Publishing, 2002

Andrews, Lori; Nelkin, Dorothy: Body Bazaar: The Market for Human Tissue in the Biotechnology Age, Random House, 2001

English Department of Health: Report of a Census of Organs and Tissues Retained by Pathology Services in England, The Stationery Office, 2001

English Department of Health: The Removal, Retention and Use of Human Organs and Tissue from Post-Mortem Examination, The Stationery Office Books, 2001

Koch, Tom: Scarce Goods: Justice, Fairness, and Organ Transplantation, Praeger Publishers, 2001

* Wijdicks, Eelco: Brain Death: A Clinical Guide, Philadelphia, Lippincott William & Wilkins, 2001

Committee on Non-Heart-Beating Transplantation II: The Scientific and Ethical Basis for Practice and Protocols, Division of Health Care Services, Institute of Medicine: Non-Heart-Beating Organ Transplantation: Practice and Protocols, The National Academies Press, 2000 - click here!

* Cooper, David K.C.; Lanza, Robert P.: Xeno: The Promise of Transplanting Animal Organs into Humans, Oxford University Press Inc, 2000

* Russell, Tom: Brain Death: Philosophical Concepts and Problems, Ashgate Publishing Limited, 2000

* Trzepacz, Paula [Ed]; DiMartini, Andrea: The Transplant Patient: Biological, Psychiatric and Ethical Issues in Organ Transplantation, Cambridge University Press, 2000

* Veatch, Robert M.: Transplantation Ethics, Georgetown University Press, 2000


Νανοβιοτεχνολογία

UNESCO: The Ethics and Politics of Nanotechnology, UNESCO Publishing, 2006 - click here!

UNESCO - COMEST: Nanotechnologies and Ethics: COMEST Policy Recommendations, UNESCO - click here!

 

Νοσηλευτική Ηθική

* Butts, Janie B. and Rich, Karen L.: Nursing Ethics - Across the Curriculum and Into Practice, Jones & Barlett Publishers, 2008

 

Περί Θανάτου

Field, Marilyn J. and Behrman, Richard E., Committee on Palliative and End-of-Life Care for Children and Their Families [Eds]: When Children Die: Improving Palliative and End-of-Life Care for Children and Their Families, The National Academies Press, 2003 - click here!

* Cobb, Mark: The Dying Soul: Spiritual Care at the End of Life, Open University Press, 2001

* Houghton, Peter: On Death, Dying and Not Dying, Jessica Kingsley Publishers, 2001

* Randall Curtis J. [Ed]; Gordon, D.: Managing Death in the ICU: The Transition from Cure to Comfort, Oxford University Press Inc, 2001

* Seymour, Jane E.: Critical Moments - Death and Dying in Intensive Care, Open University Press, 2001

* Watt, Helen: Life and Death in Healthcare Ethics: A Short Introduction, Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd, 2000

 

Πληροφορημένη Συναίνεση

McLean, Sheila A.M. : Autonomy, Consent and the Law (Biomedical Law & Ethics Library), Routledge-Cavendish, 2009

Carmi, Amnon [Ed]: Informed Consent, UNESCO Chair, 2003

Βritish Μedical Association (BMA): Consent, Rights and Choices in Health Care for Children and Young People, BMA, June 2001

 

Ψυχιατρική Ηθική

* Bloch, Sideny and Green, Stephen A. [Eds]: Psychiatric Ethics, Oxford University Press, 2009

* Widdershoven, Guy; McMillan, John; Hope, Tony and Van Der Scheer, Lieke: Empirical Ethics in Psychiatry, Oxford University Press, 2008

BMA's Board of Science, Child and Adolescent Mental Health - a Guide for Healthcare Professionals, British Medical Association, June 2006

Carmi, A.; Moussaoui, D. and Arboleda-Florez, J. [Eds]: Teaching Ethics in Psychiatry: Case-vignettes, UNESCO Chair, 2005

The British Medical Association and The Law Society: Assessment of Mental Capacity, 2nd ed., BMJ Books, 2004

Nelson, Lindemann James [Ed]: Rationing Sanity: Ethical Issues in Managed Mental Health Care, Georgetown University Press, December 2003

* American Psychiatric Association: Ethics Primer of the American Psychiatric Association, American Psychiatric Publishing, 2001

* Dickenson, Donna L.; Fulford, Bill: In Two Minds: A Casebook of Psychiatric Ethics, Oxford University Press, 2000