Λόγω τεχνικών προβλημάτων και επικείμενης ανανέωσης της ιστοσελίδας,
πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος
και περιεχόμενο Ορθόδοξης Βιοηθικής μπορείτε να βρείτε προσωρινά εδώ.